top of page

 

Test ve Ölçekler

Merkezimizde  kullanılan test ve ölçekler, danışmanlık kapsamında verilen hizmetlerde, destek ve yardımcı olması açısından kullanılan metodlardan biridir. Merkezimizde kullanılan test ve ölçeklerin tümü psikoloji biliminde yer alan uygulamalardır. Testler ve ölçekler yalnızca psikoloji eğitimini tamamlamış uzmanlar tarafından uygulanmalı ve yorumlanmalıdır. Bazı testlerin uygulanması ve yorumlanması için psikoloji eğitimine ek olarak o test ile ilgili gerekli eğitimleri ve sertifikaları almış olmak gerekmektedir.

 

Uyguladığımız Test ve ölçekler

 

Zekâ Testleri:

 

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)

 • Kent E-G-Y Testi


Kişilik Testleri:

 

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

 • Semptom Tarama Testi (SCL-90-R) ve Kısa Semptom Envanteri


Gelişim Testleri:

 

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)


Nörogelişimsel Testler:

 

 • Bender-Gestalt Görsel Motor-Algı Testi

 

İlgi ve Tutum Envanterleri ile Kendini Değerlendirme Ölçekleri:

 

 • Beck Depresyon Ölçeği 

 • Sınav Kaygısı Envanteri 

 • Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri 

 • Aile Değerlendirme Ölçeği 

 • Otomatik Düşünceler Ölçeği 

 • Problem Çözme Envanteri 

 • Durumluluk Sürekli Öfke Ölçeği

 • Kendini Değerlendirme Anketi

 • Sosyal Destek Ölçeği

 • Offer Benlik İmgesi Ölçeği

 • Benlik Saygısı Ölçeği

 • Risk Alma Davranışı Ölçeği

 • Akran İlişkileri Ölçeği

Kişilik Testleri

 

Objektif Testler

 

 • MMPI,

 • Catell 3A Zeka Testi,

 • Catell 2A Zeka Testi,

 • Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi,

 • Porteus Labirentleri Zeka Testi,

 • Good Enough Testi,

 • AGTE,

 • Gesell Gelişim Testi,

 • Peabody Resim Kelime Testi 

 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi ,

 • Bender Gestalt Algı Testi ,

 • Benton Görsel Bellek Testi ,

 • Draw A Person 

 • Standardize Mini Mental Testleri 


Projektif Kişilik Testleri:

 

 • Beier Cümle Tamamlama Testi

 

Resim Testleri:

 

 • Aile Çiz Testi

 • Goodenough Harris Adam Çizme Testi

Samsun Psikolojik test

bottom of page