top of page

Ergenlik Dönemi

Ergenlik dönemi, neredeyse herkesin bildiği gibi biraz sarsıntılı bazı durumlarda ise problemli bir dönemdir. Ergenlik döneminde, cinsel kimlik, kişilik gelişimi ve duygusal değişimler oluşur/gelişir. Ergenlik döneminde, öfke, saldırganlık, cinsel problemler, kimlik bunalımı, okul ve arkadaşlarla ilişkiler konularında problemler yaşanabilir..

 

Ergenlik Döneminde Sık Görülen Problemler :

·İçine kapanıklık, sosyal fobi,utangaçlık, özgüven problemleri,

·Okul başarısında düşme,

·Sınav kaygısı,

·Cinsel problemler,

·Uyum sorunları,

·Öfke patlamaları,

·Aile üyeleriyle yaşanan gerginlikler,

·Madde kullanımı (sigara,alkol,vb.),

·Arkadaşlık problemleri,

·Depresyon,

·Yeme problemleri(Çok fazla ya da çok az yeme).

 

Çoçuk Danışmanı Samsun

Ergenlik döneminin özellikleri :

Çocukları ortaokul-lise yaşına gelmiş pek çok anne-baba onları tanımakta zorluk çeker. Babasıyla mümkün olduğunca vakit geçirmeyi seven oğul onunla görünmeyi istemeyebilir. Annesiyle hayatında olup bitenleri paylaşmayı seven kız ona hiçbir şey anlatmayı istemeyebilir. Hatta çocuk ailesini beğenmemeye, söz dinlememeye, ayna karşısında saatler geçirmeye de başlamış olabilir. Üstelik çocuk son 6 ay içinde sakarlaşmıştır da. Artık o ne bir çocuk, ne de bir yetişkindir. Peki ergenlilik dönemiyle beraber neler değişir;


Ülkemizde kızlar 10-12 yaş, erkekler 12-14 yaş civarında ergenlik sürecine girmektedirler.


Bedensel Gelişim:

Ergenlik dönemi insan gelişimindeki en hızlı 2 büyüme döneminden biridir. Ergenlik, biyolojik değişimle başlar. En belirgin habercilerden biri boy uzamasıdır. Erkeklerde hem boy hem ağırlık artışı 12-16 yaşları arasında belirgindir. Kızlar ise ergenlik döneminin başında hızlı olan gelişim süre. İçersinde yavaşlar. Ergenlik döneminde kilo artışı kas ve kemiklerin büyümesiyle gerçekleşir. Örneğin çocukluk döneminde kaslar vücudun toplam ağırlığının %30 unu, olgunlaşma sonucunda ise %63 ünü oluşturur. Bu dönemde vücuttaki oranlardaki küçük farklılıklar normaldir. Bunun yanısıra hızlı gelişime henüz adapte olamayan gençte sakarca davanışlar görülebilir. Ergenin fiziğine ilişkin belli bir oranda kaygılar yaşaması, herkesin kendine bakıyor olduğunu sanması, ayna karşısında çok zaman geçirip saçlarıyla kıyafetlerine çok zaman harcaması döneme özgü bir durumdur.


Cinsel Gelişim:

Cinsel organların gelişimi, üreme fonksiyonuyla doğrudan ilgili olan temel cinsel özelliklerle, üreme fonksiyonuyla dolaylı olarak ilgili olan (tüylerin gelişimi, göğüs ve kalçaların oluşması gibi) ikincil özellikler biçimindedir. Ergenin cinsel açıdan olgunlaşmasıyla, bedensel değişimleri ve kısa süreler içinde boy atarak büyümesi, hipofiz bezinin hormon salgılamasıyla gerçekleşir. Genç bu fiziksel gelişmelerin etkisiyle karşı cinsi farketmeye, aradaki farklılıkları izlemeye başlar. Unutulmaması gerekir ki ergenlikle beraber karşı cinse duyulan ilgili tamamen normal olmasının yanı sıra gereklidir de.

Bilişsel (Zihinsel) Gelişim:Çocuklar somut olmayan kavramları anlayamazlar. Ergenlikle beraber ise düşüncede yetişkinliğe doğru bir gelişme olur ve kişi gittikçe soyut kavramları kavrar. Genç giderek başkalarının farklı bakış açıları olduğunu anlar ve farklı açılarla düşünebilir hale gelir. Bu durum olaylar olmadan sonuçlarını tahmin etme yeteneğini geliştirir. Bir harekete geçmeden önce içsel olarak bir tartışma yaşayabilme yeteneği kazanmaya başlar. Dünyada olan yegane fikirlerin anne- babasına ait olanlar değil başka düşünce ve davranışlar da olduğunu fark eder.


Duygusal Gelişim:

Oldukça uzun ve dengeli bir dönemden sonra genç kendini düzensiz ve dengesiz bir dönem olan ergenlikte bulur. Ergenlik zor bir dönemdir. Kişi pek çok yeniliğe uyum sağlamak zorundadır. Yalnızlıktan duyulan keyifin yanısıra bir gruba ait olmak ister. Anne-babasını hor görürken onların desteğine ihtiyaç duyar. Umutsuz tavırları olmasına rağmen geleceğe coşkuyla sarılıp planlar yapabilir. Bütün bunlar çelişkili duygu ve düşüncelerin bir kısmını oluşturur.


Sosyal Gelişim:

Ergenlik kişinin kim olacağına, nelere değer vereceğine karar verdiği kimlik arayışında bir dönemdir. "Onun gibi olmak" istediği kişileri arar ve onları taklit edebilir. Arkadaşlarının onun hakkında ne düşündükleri onun için çok önemlidir. Bu, bir gruba ait olma isteğinden kaynaklanır. Arkadaşlarıyla ilişkisi anne-babasıyla olan ilişkisinden farklı olarak diğerleriyle eşit düzeyde otoriteye sahip olduğu ilişkilerdir. Dolayısıyla bu ilişkiler onun özgürlük isteğini tatmin ederken bir yandan da toplum içersindeki yerini kavramasını sağlar. Bu nedenle bir ergenin arkadaşlara sahip olması gelişimi açısından önemlidir.


Sonuç olarak ergenlik hem ergeni hem de başta anne-babasını olmak üzere çevresi için zorlayıcı bir dönemdir. Ergeni dinlemek, onu kimlik arayışında zorlamadan desteklemek, yargılamadan fikir beyan etmek, ona saygı duymak, süreci biraz daha kolaylaştırmayı sağlar. Unutmamak lazımdır ki nasıl davranırsa davransın aslında anne-babasının desteğine en çok ihtiyaç duyduğu yaşlardadır.

Ebeveyn Danışmanlığı

Bir çocuk sahibi olmakla birlikte aile ve toplum içinde yeni rolleriniz ve sorumluluklarınız oluşur. Herkes gibi yeni giydiğiniz bu “anne baba” rolünü hakkıyla ve en iyi şekilde yerine getirmek istersiniz. Fakat bu rol çoğu anne baba gibi sizin de ilk kez deneyimlediğiniz bir roldür. Daha önce çocuk sahibi olmuş olsanız bile, eskiden bildikleriniz artık işe yaramıyor olabilir. Yeni beceriler kazanmaya ihtiyacınız olabilir, çünkü bu beceriler doğuştan sahip olduğunuz beceriler değildir.

Ne kadar kitaplardan okursanız okuyun, okuduklarınızı uygulamakta güçlük yaşabilirsiniz. Çünkü her çocuk ve her aile farklıdır ve farklı ihtiyaçları vardır. Çocuğunuzun ihtiyacını anlamak ona çok yakında yada uzakta durduğunuzda, korumacılık içgüdülerinizle yaklaştığınızda, hata yapmaktan korktuğunuzda gittikçe zorlaşabilir. Çocuğunuzun sizi anlamadığını düşünebilirsiniz, denediğiniz yöntemlerin doğru olup olmadığından emin olamayabilirsiniz, , anne-babalık becerilerinizin yetersiz olduğunu düşünebilir ve kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz.

İşte böyle zamanlarda durumu objektif olarak değerlendirecek, size yol gösterecek dışarıdan üçüncü bir göze ihtiyacınız vardır. Ebeveyn danışmanlığı, uzman psikologlarla çocuğunuzu ve sizi bir araya getiren, çocuklarınızla ilgili çözüm üretemediğiniz durumlarda sorunu sizinle birlikte inceleyip, bir hedef planı oluşturan, bu hedef plan doğrultusunda aile içerisinde yolunda gitmeyen meseleleri düzenleyen, ihtiyaçlarınızı belirleyen, bunlar üzerinde çalışan ve gerekli zamanlarda sizi psikolojinin farklı alanlarına yönlendiren bir psikolojik destektir.

Ebeveyn danışmanlığı çocuklarınızdan çok, sizinle yürütülen size kendi çocuklarınızın “yol göstericisi” olmayı öğreten bir süreçtir. Bir taraftan çocuklarınızın ihtiyacı olan güven, şefkat ve sevgiyi onlara verirken bir taraftan da koyduğunuz sağlıklı sınırlarla bireyselleşip, özgürleşebilen, mutlu ve özgüvenli çocuklar yetiştirmenizi esas alır.

 

 

Seansların Yapısı

Seanslar 50-60 dakika sürer.Tercihen haftada bir kere seans yapılır. Terapide belirlenen hedeflere yaklaşıldıkça seans sıklığı 15 günde bire, ayda bire indirilebilir.

 

Ön Görüşme  (Değerlendirme Görüşmesi)

Ön görüşme değerlendirme görüşmesidir ve ücretlidir. Bu seansta ergenin yaşadığı sorunu ne olduğu, sorunun kaynakları, psikiyatrik ve medikal durumlar ve psikoterapiye uygunluk değerlendirilir, olası psikoterapi planı oluşturulmaya çalışılır. Bunun için hem aileyle hem de çocukla görüşme yapılır. Görüşmenin sonunda ortaya çıkan değerlendirme anne-babayla paylaşılır, buna göre tedavi planı ve gelecek görüşmeler birlikte kararlaştırılır.

 

 

Samsun ergen ve ebeveyn danışmanlık

Randevu erteleme veya iptal etme

Randevu verilmiş bir seansı ertelemek veya iptal etmek için bize en geç bir gün öncesinde haber verilmesi çok önemlidir. Bu sayede sırada bekleyen danışanlarımıza o saate randevu verebiliriz. Randevunuza geç kaldığınız durumda randevunuzun süresi uzatılamaz.

 

Mesleki sınırlar!

Aslı Bariboğlu Kişisel Gelişim,danışmanlık ve Eğitim Merkezi bir ‘psikolojik hizmetler’ merkezidir, bir ‘psikiyatri’ merkezi değildir. Medikal anlamda hiçbr tedavi uygulanmamaktadır. Ön görüşme sonrasında ya da terapinin ilerliyen aşamalarında, ilaç tadavisi veya başka bir medikal tedavi gerektiren psikiyatrik bir sorun tespit edilirse, konu ile ilgili bir uzmana yönlendirilir. 

İlk değerlendirme görüşmesi sonrasında, kullandığımız psikoterapi yöntemlerinin kişinin yaşadığı sorun için uygun olmadığı veya faydalı olmayacağı tespit edilirse, bunu başvuru sahibine açıklamak ve kendisi için en uygun uzmanlığa yönlendirmekle yükümlüyüz.

 

bottom of page